porozmawiaj z naszym specjalistą

Pierwszym krokiem jest spotkanie z naszym doradcą oraz prezentacja lokalu. Na spotkaniu omówimy wszystkie szczegóły związane z realizowanymi inwestycjami.

Przedstawimy atuty osiedla i jego lokalizacji oraz skupimy się na Twoim wymarzonym domu. Chętnie odwiedzimy budowę razem z Tobą w celu przedstawienia postępów.

Jeżeli dom przypadnie Ci do gustu, możemy dokonać kilkudniowej niezobowiązującej oraz bezpłatnej rezerwacji.

Podpisz umowę rezerwacyjną.

Gdy masz już wybrany swój wymarzony dom lub lokal, jesteś po prezentacji i wizycie na budowie, możesz przejść do drugiego kroku związanego z zakupem nieruchomości. Podpisanie umowy rezerwacyjnej z naszym doradcą oraz wpłata opłaty rezerwacyjnej.

Umowa rezerwacyjna jest podpisywana w naszym biurze i poprzedza umowy podpisywane w formie aktu notarialnego – czyli umowę deweloperską (przedwstępną) oraz przyrzeczoną.

Podpisanie rezerwacji stanowi o wyłączeniu wybranego domu ze sprzedaży i pozwala na swobodne załatwienie wszystkich spraw związanych z dalszym procesem zakupu.

W umowie rezerwacyjnej przewidujemy obowiązek wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej, która po zawarciu umowy deweloperskiej (przedwstępnej) może zostać zaliczona na poczet ceny za dom/lokal.

POZWÓL, ŻE CI POMOŻEMY.

Za Tobą są już pierwsze dwa kroki w drodze do zakupu wymarzonego domu lub lokalu. Jesteś po podpisaniu umowy rezerwacyjnej, zatem pora na krok trzeci, czyli rozpoczęcie procesu kredytowego. Jeżeli jesteś klientem gotówkowym – możesz ominąć ten krok i przejść od razu do kroku numer 4.

Całą procedurę, która prowadzi do uzyskania kredytu hipotecznego możesz przejść samodzielnie. Rekomendujemy jednak pomoc naszych doświadczonych doradców finansowych.

Zanim zaczniesz proces kredytowy:

  • Pamiętaj, aby sprawdzić swoją zdolność oraz zweryfikować swoją historię kredytową w BIK. 
  • Skompletuj wraz z doradcą wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku kredytowego. Jednym z kluczowych dokumentów będzie zawarta umowa przedwstępna, którą opiszemy w kroku numer 4.
  • Banki sprawdzą zarówno Twoje finanse, jak i zweryfikują wybraną nieruchomość. Cały proces decyzyjny może trwać nawet kilka tygodni.

Dzięki pomocy profesjonalnych doradców kredytowych, sprawnie przejdziesz całą procedurę, zaoszczędzisz sporo czasu oraz otrzymasz najkorzystniejszą ofertę kredytową. Pamiętaj – pomoc naszego doradcy kredytowego jest w pełni bezpłatna.

Doradca kredytowy: Joanna Grabowska-Hryniewicz

W swojej pracy stawiam na transparentność oraz pełne zaangażowanie. Wspólnie z moimi klientami wybieramy rozwiązania dopasowane do potrzeb oraz możliwości. Dzięki współpracy z wieloma bankami mam możliwość przedstawienia najkorzystniejszych ofert. Współpraca ze mną zaoszczędzi Państwu sporo czasu – zadbam o sprawny obieg niezbędnych dokumentów oraz kontakt z bankiem i deweloperem.

m: finansowanie@planetbud.pl

t: 530 507 744

Zaliczka


W umowie rezerwacyjnej przewidujemy obowiązek wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej.

Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny nabycia praw wynikających z umowy deweloperskiej.

Kiedy: w przeciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy rezerwacyjnej. Płatna przelewem.

Umowa deweloperska


Umowa deweloperska ma charakter aktu notarialnego i podpisywana jest u notariusza, w terminie określonym w umowie rezerwacyjnej – zazwyczaj w przeciągu 45 dni. Koszt umowy ustawowo, ponoszą klient oraz deweloper, po połowie. Kwota obejmuje opłaty wieczystoksięgowe oraz taksę notarialną.

Kiedy: w przeciągu 45 dni od podpisania umowy rezerwacyjnej. Płatne u notariusza.

Umowa ostateczna i przeniesienie własności


Umowa podpisywana w formie aktu notarialnego. Zawiera opłaty wieczystoksięgowe oraz taksę notariusza. Może także uwzględnić wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku (w tym przypadku Klient nie musi składać wniosku osobiście w sądzie). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego. W przypadku zakupu na rynku pierwotnym (bezpośrednio dewelopera) kupujący zwolniony jest z konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilno -prawnych (PCC).

Kiedy: Po zapłacie pełnej ceny lokalu oraz dokonaniu odbioru kluczy.

Podpisz umowę deweloperską.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy deweloperskiej. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 

  • Podpisanie umowy deweloperskiej odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym Umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 
  • Zawierana jest wtedy, kiedy przedmiot umowy nie został jeszcze wybudowany, często budowa jest w bardzo wczesnej fazie, dlatego musi ona szczegółowo opisywać cechy lokalu i warunki nabycia jego własności.
  • Koszt umowy ponoszą kupujący i deweloper po połowie.
  • Po jej podpisaniu następuje zapłata za lokal według uzgodnionych w umowie deweloperskich warunków.
  • Umowa wywołuje skutek w postaci wpisu roszczenia o wybudowanie w księdze wieczystej.
Dostosuj wnętrze domu do własnych potrzeb.

W zależności od stopnia zaawansowania prac umożliwiamy naszym klientom wprowadzenie indywidualnych zmian. Możemy zmienić projekt elektryki, podejść wodno – kanalizacyjnych, umiejscowienia kaloryferów czy nawet ścian działowych. Jeśli instalacje nie zostały wykonane, a zmiana dotyczy tylko wskazania nowego miejsca, możemy to zrobić bezpłatnie.

buduj rodzinną atmosferę.

Jest to proces przekazania wybudowanego domu jego nabywcom. 

W przypadku usterek, deweloper zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć NABYWCY oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. 

Deweloper zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu. Jeżeli deweloper mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wady wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Podpisz umowę przyrzeczoną.

Umowa przyrzeczona to ostatnia formalna kwestia, którą strona kupująca oraz sprzedająca zobligowana jest uregulować w obecności notariusza. Z momentem jej podpisania wszystkie prawa i obowiązki związane z lokalem mieszkalnym przechodzą na kupującego. Treść umowy ostatecznej jest powiązana z treścią umowy deweloperskiej.

W czym możemy pomóc?