Zamieszczony formularz rezerwacyjny służy jedynie celom informacyjnym i nawiązaniu kontaktu w celu podpisania aktu rezerwacji. Nie oznacza rezerwacji lokalu

MIESZKANIE NR: B2