Zamieszczony formularz rezerwacyjny służy jedynie celom informacyjnym i nawiązaniu kontaktu w celu podpisania aktu rezerwacji. Nie oznacza rezerwacji lokalu

MIESZKANIE NR: III-F13

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu odpowiedzi na pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

- Informujemy, że Administratorem danych jest PLANETBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Tysiąclecia 1/4
- Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt:  biuro@planetbud.pl